top of page

תחומי ההתמחות במשרדנו

משרד עו"ד מיכל לופט מתמחה בתיקי הגירה ומעמד ובייצוג מול משרד הפנים-רשות האוכלוסין וההגירה.

משרד הפנים הוא המשרד הממשלתי הישראלי שאחראי על כל נושא הרישום של ישראלים במרשם האוכלוסין ועל כל נושא האשרות לזרים שאינם ישראלים. העבודה מול משרד הפנים, בוודאי בסוגיות שהן חשובות במיוחד, רגישות או מורכבות, יכולה להיות קשה ומתסכלת. אנשים רבים מתקשים להתמודד לבד עם פקידי המשרד ומעדיפים להסתייע בעורך דין, שיעזור להם להשלים את ההליך בהצלחה. 
 

משפט מנהלי

הגשת בקשות לרישיון עיסוק (כמו רופאים, מהנדסים, קבלנים), רישום למבחני הסמכה ממשלתיים, הכרה בתארים זרים מחו"ל, הערכת תארים מחו"ל לצרכי שכר, ביטול והתליית רישיונות, עתירה מנהלית, עתירה לבג"ץ.

pexels-andrea-piacquadio-3760067_edited.
Stacked books and journal_edited.jpg

הגירה ומעמד משרד הפנים

הגשת בקשות למתן מעמד לבן זוג זר, איחוד משפחות, בקשות הומניטאריות, כניסה לישראל, התאזרחות, עלייה, רישום ילדים, ויזת עבודה, ויזת מומחה, עתירה נגד משרד הפנים, ערר נגד משרד הפנים, תביעות אבהות, תושבות.

AdobeStock_307863748_edited.jpg
baby's hand on mother and father palms_edited.jpg

זכויות האדם

בקשת חופש מידע מרשות ממשלתית, עתירה לפי חוק חופש המידע, תביעת אפליה נגד מוסד ציבורי או ממשלתי, אפליה בעבודה, פגיעה בחופש העיסוק, פגיעה בזכות לשוויון, אפליה על בסיס מין, אפליה על בסיס מוצא.

woman in white and pink floral shirt raising her hands_edited.jpg
Human rights for future poster by Amnesty International at Fridays for Future_edited.jpg

כניסה ויציאה
מהרשות הפלסטינית

היתרי כניסה לישראל, הסרת מניעה משטרתית, הסרת מניעה ביטחונית, כניסת זרים לגדה המערבית, היתרי שהייה בגדה, היתרי מרחב התפר, החרמת סחורות במעבר, כניסת ציוד דו-שימושי לרצועת עזה, ייצוא סחורה מרצועת עזה.

View from the wall, Jerusalem_edited.jpg
_edited_edited.jpg

אוזן קשבת

ותכנון אסטרטגיה

נגיש עבורכם, במידת הצורך, עתירות לבג"ץ, לבתי משפט מנהליים, ולבתי דין לעררים.

יחס שיוויוני ומכבד

משרדנו מכבד את כל בני האדם, ומעניק יחס שוויוני, מכבד ואמפתי לכל הפונים.

עו"ד מיכל לופט בקיאה בכל החוקים והנהלים וכך תבטיח שבקשתכם תטופל בהתאם לדין ותוך שמירה על זכויותיכם.

ניסיון ובקיאות

מה מייחד אותנו?

״מיכל הייתה איתנו בראיון - היא תמכה בנו, נתנה לנו תחושת ביטחון, הכינה אותנו בצורה טובה ומקצועית. תוך מספר ימים קיבלנו את כל האישורים הדרושים ממשרד הפנים!

אפילו לא נדרשנו להגיע לפגישה שנייה!״

woman standing near wall_edited.jpg

סיפורי הצלחה

החזרת רישיון שהייה בישראל לאישה זרה כדי שתוכל לחיות עם ילדיה בישראל

בזכות עבודתה של עו"ד מיכל לופט, הוחזר רישיון השהייה בישראל לאשה זרה שהייתה נשואה לישראלי והתגרשה ממנו.

bottom of page