top of page

חדש: הגשת בקשות למתן מעמד לבן זוג זר דרך האינטרנט וללא תור


החל מחודש ספטמבר 2021 השיקה רשות האוכלוסין טופס מקוון שבו יש להגיש מעתה בקשות למתן מעמד בישראל לבן/בת זוג זר/ה של ישראלי. הכוונה לבקשות המבוססות על חיים משותפים ("ידועים בציבור") או נישואין, מה שמכונה "ההליך המדורג".

קישור לטופס:מילוי הטופס אמור להחליף את הפגישה הראשונה בלשכת רשות האוכלוסין לצורך פתיחת התיק. במידה והוגשו במסגרתו כל המסמכים הדרושים, הזוג יפגוש לראשונה את פקידי רשות האוכלוסין בשלב הראיון הזוגי. במועד זה גם יידרש להציג את העותקים המקוריים של המסמכים שהגיש.


נשמע נהדר, אז..?

בעוד שמטרת הקמתו של שירות דיגיטלי זה הייתה ייעול השירות הניתן לבאי רשות האוכלוסין וצמצום זמני ההמתנה לתורים, בפועל רבים ימצאו את מילוי הטופס כמשימה קשה ומפרכת, שאינה חוסכת בזמן- לא לפני הגשת הבקשה ולא אחריה.


למשל, במסגרת הטופס בני הזוג מחויבים להגיש כבר בשלב הראשוני את כל תעודות המקור של הזר/ה ממדינת מוצאו/ה כגון תעודת לידה, תעודת יושר וכו'. דרישה זו סותרת את נהלי רשות האוכלוסין, לפיהם ניתן להציג את התעודות הללו בשלב מאוחר יותר, והדבר אינו תנאי לפתיחת התיק. אולם על פי הטופס המקוון החדש, זהו אכן תנאי. עובדה זו עלולה לעכב זוגות רבים שמתקשים להשיג את התעודות הנחוצות מחו"ל.


כמו כן, במסגרת מילוי הטופס בני הזוג נדרשים להעלות טפסים והודעות שאינם מוכרים להם (דוגמת "טופס א/6" או "טופס אש/3") או שהם אינם יודעים היכן לאתר אותם.


ודאי כי מי שאינם מורגלים בעבודה עם המחשב, או ששירותים דיגיטליים אינם נגישים להם, יתקשו למלא כראוי את הטופס והדבר אף עלול להוביל לכך שבקשתם תסורב רק משום שלא העלו את כל המסמכים הדרושים בצורה תקינה.


לכן, מומלץ ביותר להסתייע בעו"ד המתמחה בדיני הגירה ומעמד בעת הגשת הבקשה בטופס המקוון. עו"ד המתמחה בתחום יוכל לוודא עבורכם שיש ברשותכם את כל המסמכים הדרושים, ולחסוך לכם את כאב הראש שבהעלאת כל המסמכים באופן הדרוש, לטופס המקוון. כמובן שגם בהמשך ההליך מול רשות האוכלוסין, ובמיוחד בשלב הראיון הזוגי, מומלץ להסתייע בעו"ד על מנת להבטיח שרשות האוכלוסין תפעל בהתאם לנהליה, תעניק לכם יחס מכבד וראוי, וההליך יעבור כמה שיותר חלק ובהצלחה.


אם הנכם זקוקים לסיוע בעניין הגשת בקשה למתן מעמד לבן זוג זר בישראל, נשמח לעמוד לשירותכם.Comentários


bottom of page