top of page

רופאת שיניים לא התקבלה לעבודה בגלל חיג'אב, וזכתה בפיצוי של 40 אלף שקל

בית הדין לעבודה פסק לאחרונה 40 אלף שקל פיצוי לרופאת שיניים שלא התקבלה לעבודה בגלל שהיא עוטה חיג'אב.


בראיון העבודה נשאלה הרופאה אם תסכים להוריד את החיג'אב בזמן טיפול במטופלים והיא סירבה. בהמשך מסר לה מנהל המרפאה שהוא לא יוכל להעסיקה בגלל שאנשים לא יסכימו להיות מטופלים על ידי אישה שעוטה חיג'אב. זאת, למרות שהוא היה מאוד רוצה לכאורה להעסיקה.


הרופאה תבעה את המרפאה וכאמור בית הדין פסק לה 40 אלף שקל פיצוי. בית הדין קבע כי:


"אפליה בכלל ואפליה בעבודה בפרט, אינה נחלתם של הרשעים בלבד. מטבעו נוטה אדם לחבור לדומים לו ולהישמר, במידה כזו או אחרת, מהשונים ממנו. שמירה על השוויון והימנעות מאפליה, אף שהן נדרשות כבסיס לכל חברה המגדירה עצמה דמוקרטית וליברלית, מחייבת לא פעם מאמץ והשתדלות להתמודד עם דעות קדומות, סטיגמות וסטריאוטיפים המופנים אל השונים מעמנו, במין, בדת, בצבע ובנטייה המינית ועוד, מבלי לאפשר לאלו להובילנו בהחלטותינו."


עוד נקבע כי:


"דחיית מועמדותה של התובעת מחמת עטיית החיג'אב, בשל דעה קדומה של לקוחות או של הנתבעת ומי מעובדיה, עולה כדי הפליה המנוגדות לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה...הדרישה להסרת החיג'אב, שהוא סממן דתי-מוסלמי מובהק, מהווה "תנאי שלא ממן העניין", כהוראת סעיף 2(ב) לחוק ועל כן עולה כדי אפליה, גם אם בעקיפין"


חוק שוויון הזדמנויות בעבודה קובע בצורה מפורשת כי אסור למעסיק להפלות בין עובדיו ובין דורשי עבודה מחמת מין, נטייה מינית, דת, גיל, מוצא ועוד. כלומר, אסור לו לשיקולים את השיקולים הללו בעת קבלה לעבודה, קביעת תנאי העבודה, מתן קידום בעבודה וכיו"ב. יצוין יחד עם זאת כי החוק קובע חריג, לפיו אם האבחנה מתחייבת מאופיו או מהותו של התפקיד או המשרה, אזי היא אינה עולה כדי אפליה. לפיכך כל עניין יש לבחון לגופו.


מי שלא התקבל לעבודה עקב אפליה יכול להגיש תביעה לבית הדין לעבודה ולדרוש פיצוי. בית הדין יכול לפסוק פיצויים של עד 120,000 ₪ אף מבלי שהתובע יוכיח שנגרם לו נזק כלשהו.


אם סבלת ממקרה של אפליה על בסיס דת, מראה, מין, מוצא, גזע, נטייה מינית בקבלה לעבודה או בקבלת שירותים ממוסד ציבורי, פנה למשרדנו עוד היום ונדאג למיצוי זכויותיך!

bottom of page