top of page
Screen Shot 2021-11-02 at 12.27.49.png

משפט מנהלי

רבים מאיתנו נדרשים לפנות למשרדי הממשלה השונים בבקשות או השגות. משרדי הממשלה השונים אחראים על מתן היתרים, רישיונות עיסוק, אישורי תמיכה, מענקים ועוד, הן לאנשים פרטיים והן לחברות. הגשת הבקשות מצריכה בדרך כלל איסוף של מסמכים רבים ומילוי של טפסים רבים, עמידה בקריטריונים שחלקם אינם ברורים מספיק ולאחר מכן מעקב מול הרשות הרלוונטית עד לקבלת תשובה. 


כל משרדי הממשלה ורשויות המדינה מחויבים לטפל בבקשות על פי סט ערכים ועקרונות שנקראים "עקרונות מינהל תקין", או "משפט מנהלי". הם צריכים להקפיד על מענה הולם לפונה, ובתוך פרק זמן סביר, וצריכים לקבל את החלטתם לאחר בחינה של כל המידע שלפניהם. ההחלטה צריכה להיות הגיונית, סבירה והוגנת, ואסור כמובן לקבל החלטה שהיא מפלה או נובעת משיקולים זרים ולא עניינים לנושא. 
 
משרד עו"ד מיכל לופט מתמחה במשפט המנהלי ובדיני רישיונות. אנו נשמח ללוות אתכם בכל שלבי הפנייה והעבודה עם הרשות הממשלתית. בין היתר, המשרד מטפל בהגשת בקשות לרישיון עיסוק (כמו קבלת רישיון רופא, רישוי מקצועות הרפואה, רישוי מקצועות הבריאות, קבלת רישיון מהנדס, קבלת רישיון קבלן), רישום למבחני הסמכה ממשלתיים, הכרה בתארים זרים מחו"ל, הערכת תארים מחו"ל לצרכי דירוג ושכר, היתר להעסקת פלסטינים בישראל, השגה למשרד הביטחון על צווי תפיסה מנהליים, היתר להעסקת עובדים זרים, ביטול רישיונות או אי חידוש-רישיונות.

לעו"ד מיכל לופט ניסיון רב שנים גם בהגשה וניהול של עתירות מינהליות (עתירות המוגשות לבית המשפט לעניינים מינהליים) ועתירות לבג"ץ, שהפרוצדורה בהם שונה באופן מהותי מתביעות אחרות. לעו"ד מיכל לופט הצלחות רבות בבתי המשפט. במקרים רבים היא הצליחה להביא לביטול החלטות שליליות של רשויות המדינה ולהנפקת רישיונות והיתרים. 
 

מה מייחד אותנו?

הבטחת זכויותכם החוקיות

משרד עו"ד מיכל לופט יוודא שבקשתך תטופל בהתאם לעקרונות מינהל תקין. 

ארגון וסדר

משרד עו"ד מיכל לופט מצטיין בארגון, סדר ועבודה עם מסמכים וטפסים רבים. אנו לא מפחדים מבירוקרטיה!

המשפט המנהלי הוא תחום ייחודי שמצריך בקיאות ומומחיות, כפי שיש למשרד עו"ד מיכל לופט. 

מומחיות בתחום

woman standing near wall_edited.jpg

סיפורי הצלחה

החזרת רישיון שהייה בישראל לאישה זרה כדי שתוכל לחיות עם ילדיה בישראל

בזכות עבודתה של עו"ד מיכל לופט, הוחזר רישיון השהייה בישראל לאשה זרה שהייתה נשואה לישראלי והתגרשה ממנו.

עדכונים וחדשות

bottom of page