פרסומים מהתקשורת

"עו"ד לופט ל"הארץ"- עם פקיעת חוק הוראת השעה לא נוצר ואקום נורמטיבי"

img1038328.jpeg
חוק-לפח.png

"שבועיים לאחר שהתיקון לחוק האזרחות פקע, המדינה מסרבת לטפל בבקשות איחוד משפחות"

Construction Workers at Work

"אלפי פועלים מעזה עובדים בישראל ללא זכויות סוציאליות". עו"ד לופט: "פשע לאור יום".

אורן.jpeg

המדינה מקשיחה נהלים

9de59bae-d7e6-4201-bbf6-9015dbf3d7cb_i.jpeg

מסרבים לרשום את רועי כנשוי

מאמרים מקצועיים

דוקטרינת הבשלות של בג"ץ וחוק ועדות הקבלה- המשפט ברשת: זכויות אדם- כתב עת מקוון

לאן נעלמה הביקורת השיפוטית של בתי המשפט הישראליים על מעשי המנהל", המשפט ברשת: זכויות אדם- כתב עת מקוון

“Living in a Legal Vacuum: The Case of Israel’s Legal Position and Policy towards Gaza Residents”, Israel Law Review