top of page

רשות האוכלוסין החמירה משמעותית את התנאים לקבלת מעמד בישראל מטעמים הומניטאריים

אזרחים זרים שמעוניינים לקבל מעמד בישראל ואינם עומדים בתנאים לקבל מעמד לפי הנהלים השונים (איחוד משפחות, עבודה, שבות וכו'), יכולים להגיש בקשה לקבלת מעמד מטעמים הומניטאריים מיוחדים. הבקשות נבחנות על ידי וועדה שכוללת נציגים מרשות האוכלוסין, ממשרד הרווחה, ממשרד הבריאות, ממשרד החוץ ומהמשטרה. לאחר קבלת המלצת חברי הוועדה, מתקבלת החלטה על ידי מנכ"ל רשות האוכלוסין.

 

רשות האוכלוסין קבעה בנושא נוהל לפיו היא פועלת, והיא מעדכנת אותו מעת לעת. ביום 4.12.23 פורסם תיקון דרקוני וחמור לנוהל ונקבעו בו הוראות שמקשות מאוד על הליך הגשת הבקשה וקבלת המעמד. כך למשל, נקבע כי מי שמעוניין להגיש בקשה הומניטארית ומחזיק כבר בויזה כלשהיא, הויזה שלו תבוטל והוא יקבל במקומה רק ויזת תייר (ב/2). כלומר, הוא לא יוכל לעבוד יותר, ולא יהיה זכאי יותר לקצבאות ביטוח לאומי ולביטוח בריאות מסובסד, וגם לא יוכל לצאת מישראל ולשוב אליה. המבקש ייאלץ להישאר רק עם ויזת תייר עד לקבלת החלטה בבקשה, תקופה שיכולה להימשך שנה ויותר.

 

עוד נקבע כי מי שמבקש להגיש בקשה הומניטארית צריך להציג תעודת לידה עם אפוסטיל ותעודת יושר עם אפוסטיל ממדינת המוצא שלו, מששת החודשים האחרונים. הוראה זו מחייבת גם את מי שמתגורר בישראל בפועל בשנים האחרונות ולא יצא מהארץ.

 

עוד נקבע כי מי שקיבל מעמד הומניטארי, יקבל רישיון לשנה בכל פעם, ולצורך הארכת הרישיון לשנה נוספת יצטרך שוב להציג תעודות ממדינת המוצא ולעבור ראיון.

 

לבסוף, נקבע כי הוראות הנוהל המגבילות הללו יחולו באופן רטרואקטיבית גם על בקשות שהוגשו לפני עדכון הנוהל ונמצאות כעת בבחינה.

                                                   

אם את/ה מעוניין להגיש בקשה הומניטארית, פנה/י אלינו עוד היום ונסייע לך להשיג את התוצאה הטובה ביותר.

Comentarios


bottom of page