top of page

הקלות בכניסה ויציאה מישראל לפלסטינים שמחזיקים באזרחות אמריקאית

במסגרת המגעים בין מדינת ישראל לארה"ב לאישור פטור מויזה לארה"ב לאזרחים ישראלים, מדינת ישראל התחייבה לאפשר לכל האזרחים האמריקאים- לרבות מי שמחזיקים גם בתושבות פלסטינית- להיכנס ולצאת משטחה דרך כל מעברי הגבול ובאופן שוויוני. לאחרונה פורסמו הנהלים הקובעים את השינויים בתחום זה.

עד לאחרונה, מדינת ישראל התייחסה לפלסטינים-אמריקאים, בכל הקשור לכניסתם ויציאתם מישראל, כמו כל הפלסטינים שאינם מחזיקים באזרחות אמריקאית. כלומר, העובדה שהם פלסטינים הייתה הנתון היחיד שרלוונטי, וכפלסטינים אסור היה להם להיכנס או לצאת דרך שדה התעופה הבינלאומי של ישראל ("בן גוריון"), וגם כניסתם לישראל משטחי הגדה המערבית הייתה מוגבלת מאוד.


כעת, הוחלט על מספר הקלות משמעותיות בתנועת פלסטינים שמחזיקים באזרחות אמריקאית. ראשית, פלסטינים-אמריקאים יוכלו להיכנס ולצאת מישראל דרך שדה התעופה הבינלאומי "בן גוריון" ללא צורך בהיתר מוקדם ועל בסיס הדרכון האמריקאי שלהם. בעת הכניסה לישראל הם יקבלו ויזת תייר (ב/2) למשך 3 חודשים. שנית, פלסטינים-אמריקאים שחיים בגדה המערבית, יוכלו לעדכן את פרטי הדרכון האמריקאי שלהם באפליקציית מתאם פעולות הממשלה בשטחים ("מתפ"ש) ולאחר מכן להגיש בקשה להיתר כניסה לישראל למטרת תיירות. היתר זה גם יינתן ל-3 חודשים. שלישית, פלסטינים-אמריקאים שחיים ברצועת עזה יוכלו לצאת לחו"ל דרך ישראל וגשר אלנבי (לא דרך שדה התעופה בן גוריון) לכל מטרה שהיא, בכפוף להגשת בקשה מראש ויציאה בשאטל מסודר. רביעית, אזרחים אמריקאים (לרבות ישראלים) יוכלו לבקר בני משפחה מדרגה ראשונה ברצועת עזה למשך 3 חודשים כל שנה, ללא עמידה בקריטריונים של אבל/חתונה/ביקור חולה. ילדים נלווים עד גיל 12 יאושרו גם כן.


בנוסף להקלות אלו, נקבע בנהלים כי אזרחים אמריקאים שמחזיקים גם באזרחות מאיראן, עיראק, סוריה או לבנון, יוכלו להיכנס לישראל דרך שדה התעופה הבינלאומי ולקבל ויזת תייר למשך 3 חודשים. זאת, למרות שהחוק בישראל אוסר על כניסת אזרחים ממדינות אלו למדינת ישראל.


אם ברצונכם סיוע משפטי בנושא זה, ייצוג בהגשת בקשה להיתר כניסה לישראל או ייצוג במקרה של סירוב בקשה כזו, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו.



Comments


bottom of page