top of page
Image by Gayatri Malhotra.webp

זכויות אדם

משרד עו"ד מיכל לופט מתמחה בדיני זכויות האדם, ורואה בחירויות וזכויות הפרט ערך עליון. 

עו"ד מיכל לופט פועלת מתוך מודעות גבוהה לזכויות אדם ומחויבות להגנה על זכויות האדם של לקוחותיה- הזכות לכבוד, הזכות לשוויון, חופש התנועה, חופש העיסוק, הזכות לחיי משפחה ועקרון אחדות המשפחה, הזכות לפרטיות, הזכות להורות, הזכות לשם טוב, זכות הציבור לדעת, הזכות לאזרחות, הזכות להליך הוגן ועוד. 

במסגרת זו משרד עו"ד מיכל לופט מציע את שירותיו בהגשת תביעת אפליה נגד מוסד ציבורי או ממשלתי, תביעת אפליה בעבודה או במועמדות לעבודה, תביעת אפליה על בסיס מין, מוצא, דת, גיל או נטייה מינית ועוד. כמו כן עו"ד מיכל לופט מתמחה בתחום חופש המידע ותשמח לסייע לכם להגיש בקשת חופש מידע מרשות ממשלתית, ובמידת הצורך עתירה לפי חוק חופש המידע.
 

ניסיון מוכח

לעו"ד מיכל לופט ניסיון מוכח בהגשת בקשות, תלונות ועתירות בתחום זכויות אדם וחופש מידע.

ייצוג בלתי מתפשר

המשרד מציע ייצוג מקצועי, מחויב ובלתי מתפשר בתיקי זכויות אדם וחופש מידע.

עו"ד מיכל לופט בעלת ידע אקדמי רב ונסיון פרקטי בתחום של

הגנה על זכויות אדם

ידע ופרקטיקה

מה מייחד אותנו?

Image by Clarisse Meyer

סיפורי הצלחה

תלונה שהגישה עו"ד לופט לנציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות התקבלה

נציב תלונות הציבור קיבל את התלונה במלואה וקבע שמדובר באמירות שאינן נכונות ושאסור היה לכתוב אותן לבית המשפט.

עדכונים וחדשות

bottom of page