top of page

משרד הפנים שלל מתושב פלסטיני את היתר איחוד המשפחות שברשותו לאחר 14 שנים; בעקבות ערר, ההחלטה בוטלה והתושב נשאר בישראל ואף קיבל תעודת זהות


ר' הוא תושב הרשות הפלסטינית, שנשוי מזה למעלה מ-20 שנים ל-ס', אזרחית ישראלית. לזוג שני ילדים קטינים, אזרחים ישראלים. בשל החוק המגביל את האפשרות של פלסטינים לקבל מעמד בישראל, ר' קיבל אך ורק היתר שהייה בישראל, אותו חידש מדי שנה במשך 14 שנים.בעקבות תיקון של החוק בשנת 2022, נפתחה האפשרות של ר' להגיש בקשה לשדרג את מעמדו בישראל ולקבל תעודת זהות ישראלית ומעמד של תושבות ארעית (אשרת א/5). לאחר הגשת הבקשה, במשרד הפנים בת"א הזמינו את הזוג לראיון ראשון מזה 14 שנים. הזוג, שלא היו מיוצגים ע"י עורך דין באותה תקופה, התבלבלו והתרגשו בראיון. לאחר הראיון, הוחלט לא רק שלא לשדרג את מעמדו של ר', אלא לקחת ממנו את היתר השהייה ולגרש אותו מהארץ! 


הזוג פנו למשרדנו המומים מההחלטה ומודאגים מאוד. במהירות הגשנו ערר לבית הדין לעררים בת"א וראשית השבנו לר' את היתר השהייה שלו למשך ניהול הערר. במהלך הדיון בערר, עו"ד מיכל לופט טענה שאין זה סביר כלל וכלל להחליט לסגור תיק איחוד משפחות אחרי תקופה כה ארוכה, על בסיס התרשמות מראיון אחד בלבד. זאת, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר באדם שחי בישראל מזה עשרים שנים והוא אב לקטינים ישראלים.


דיין בית הדין השתכנע מטענותיה של עו"ד לופט והורה למשרד הפנים לבחון מחדש את החלטתם ולקיים לזוג לפחות עוד ראיון אחד בטרם יקבלו החלטה חדשה.


לאחר הערר, וכפי שהורה בית הדין, נערך לזוג ראיון נוסף ולאחריו הבקשה לשדרוג מעמדו של ר' אושרה, והוא קיבל תעודת זהות ישראלית.


בזכות העבודה עם עו"ד שמתמחה בתחום ושיש לה ניסיון ספציפי בתיקי איחוד משפחות ובניהול עררים בבית הדין, ר' הצליח לשנות את גורלו ולקבל את מה שמגיע לו- חיים יציבים בישראל עם בת זוגו וילדיו.

 

コメント


bottom of page