top of page

החל מיוני 2021: פלסטינים שמחזיקים בהיתרי איחוד משפחות מעל 3 שנים יוכלו לקבל היתר נהיגה בישראל

לאחר שנים של פניות ועתירות בנושא, המנהל האזרחי החליט לשנות את נהליו וקבע כי כל פלסטיני/ית שמחזיק/ה בהיתר איחוד משפחות בישראל מכוח נישואיו/ה לישראלי/ת למעלה מ-3 שנים יוכל להגיש בקשה להיתר נהיגה בישראל.

מדובר בבשורה משמעותית וחשובה שכן עד היום היה אסור לפלסטינים שחיים בישראל עם משפחותיהם הישראליות לנהוג ברכב ישראלי. הדבר הגביל את המשפחה כולה, וגם הגביל ופגע מאוד באפשרויות העבודה של הפלסטינים בישראל. עד חודש יוני האחרון, היתרי נהיגה היו ניתנים במקרים חריגים ובודדים ביותר, במקרה שבו אחד מבני המשפחה הישראלים היה חולה מאוד ונזקק להגיע לבית החולים תדירות.


כעת, כאמור, נפתחה האפשרות לכל מי שמחזיק בהיתר למעלה מ-3 שנים, ללא תלות במצב רפואי או הומניטארי מיוחד, לבקש היתר נהיגה. על פי נוהל חדש שפורסם, הבקשה מוגשת במייל למרכז המידע של המנהל האזרחי. מי שמחזיק ברישיון נהיגה פלסטיני בתוקף, נדרש להציג אותו וכן לפרט את פרטי הרכב הישראלי שבו הוא מבקש לנהוג. מי שאינו מחזיק ברישיון נהיגה פלסטיני בתוקף, צריך להגיש בקשה מקדימה לקבלת היתר ללמוד נהיגה בישראל. לאחר שיתקבל אישור כזה והתושב ישלים את תקופת הלימודים בהצלחה, הוא יוכל להגיש בקשה להיתר נהיגה.


הנוהל אינו קובע כמה זמן ייקח למנהל האזרחי לטפל בבקשה ולאשר אותה. מניסיוננו מדובר על תקופה ארוכה מגדר הרגיל, של בערך 4 חודשים. לכן מומלץ להקדים ולפנות למנהל האזרחי אם הנכם עומדים בקריטריונים.


משרדנו ישמח לסייע לכם בהגשת הבקשה ובמעקב מול המנהל האזרחי עד לקבלת תשובה.

Коментарі


bottom of page