top of page

עתירה לבית משפט מחוזי כנגד הקפאת הטיפול בבקשות פלסטינים לאיחוד משפחות לאחר פקיעת חוק הוראת השעה

ביום 1.8.2021 הגישה עו"ד מיכל לופט עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי בירושלים כנגד משרד הפנים, אשר מסרב לטפל בבקשות של פלסטינים לאיחוד משפחות לאחר פקיעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) ב-7.7.2021.


כידוע, החוק היה בתוקף משנת 2003 והוארך מדי שנה עד 2021. מבין הוראותיו הקשות, החוק מנע מפלסטינים מתחת לגיל 25 (לאישה) ו-35 (לגבר) להגיש בקשות לאיחוד משפחות עם בני/בנות זוגם/ן הישראלים/ות ואסר על שדרוג המעמד מעבר להיתר מת"ק (או מעבר לתעודת זהות זמנית, למי שהספיק לקבלה לפני 2002). עם פקיעת החוק ב-7.7.2021 חזרו הפלסטינים להיות שווי זכויות לזרים הנישאים לישראלים, והם זכאים להגיש בקשות לאיחוד משפחות בכל גיל ולהגיש בקשות לשדרוג מעמדם לתעודת זהות זמנית, תושבות קבע או אזרחות ישראלית, בהתאם לעניין. אולם, משרד הפנים ורשות האוכלוסין מסרבים להכיר בפקיעת החוק והנחו את לשכות רשות האוכלוסין שלא לקבל בקשות חדשות או בקשות לשדרוג מעמד קיים. פלסטינים שכן הצליחו להגיע ללשכות ולהתעקש על הגשת בקשות, קיבלו מענה כי הבקשות יושמו בצד ולא תיגבה בגינן אגרה. זאת, עד לגיבוש הנחיות נוספות או נהלים בנושא.


"הקפאה" זו של הטיפול בבקשות של פלסטינים אינה חוקית. עם פקיעת החוק לא נוצר שום ואקום נורמטיבי ועל משרד הפנים לטפל מיד בבקשות איחוד משפחות של פלסטינים, בהתאם לנהלים הקיימים כיום.


בשני מקרים מתוך רבים בהם מייצגתעו"ד לופט, התקבל סירוב רשמי של לשכת האוכלוסין בחדרה לטפל בבקשות- בקשה אחת לאיחוד משפחות חדש, עבור גבר פלסטיני שהוא בן מעל גיל 35, ובקשה שנייה לשדרוג היתר מת"ק לאזרחות ישראלית. בשני המקרים נמסר מהלשכה כי לא ניתן לקבל בקשות ולקבוע תורים עד לקבלת הנחיות נוספות.


נוכח הסירוב הוגשה העתירה בשם שתי המשפחות (עת"מ (י-ם) 2038-08-21 כרמאוי ואח' נ' רשות האוכלוסין). בעתירה התבקש בית המשפט לבטל את הנחיית רשות האוכלוסין ולהורות לה להנחות את לשכות הרשות לקבוע תורים ולקבל ללא דיחוי בקשות למתן מעמד של פלסטינים שבני/ות זוגם/ן הם ישראלים ובקשות לשדרוג מעמד של פלסטינים שכבר קיבלו מעמד בעבר. שנית, התבקש בית המשפט לבטל את החלטות הרשות בעניין העותרים ולאפשר להם להגיש בקשות למתן מעמד לבן זוג פלסטיני ו/או שדרוג מעמד לבן הזוג ללא דיחוי, ולהכריע בהן.


לאור חוסר החוקיות המשוועת והפגיעה בזכויות הפלסטינים והישראלים, ועל מנת שלא לתת יד להמשך מריחת הזמן מצד משרד הפנים, התבקש בית המשפט לקבוע דיון דחוף בתיק או לחלופין לבקש בדחיפות את תגובת המדינה.

למרבה הצער, כב' השופטת כהן-לקח קבעה כי "בלא להקל ראש בנושא העתירה ובקושי הנדון במסגרתה, אין בתיק דחיפות מיידית." לפיכך היא קבעה כי תגובת המדינה תוגש עד ה-19.9.2021.


לכתב העתירה:

עתירת איחוד משפחות
.pdf
Download PDF • 150KB


לכתבה שפורסמה בנושא ב"הארץ" ביום 22.7.2021: https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.10017281


Comments


bottom of page